Munkebo Oldboysklub

Generalforsamling 2019
Om klubben
Privatlivspolitik
Formandens beretning.
Klubbens holdledere
Facebook.com
Vedtægter
Bestyrelsen
Sponsorer
Sponsorer til Munkebo cup
Billeder fra Danmark-Polen
Billeder fra landskamp.
Galleri

Sidst opdateret 8/2 2019

Formandens beretning.

Munkebo Oldboysklub

Beretning 3/2 2018

Velkommen til vores årlige generalforsamling.

Det forgangne år har været stille og roligt og uden de store udfordringer, men nogen har der dog været, og jeg skal, set i lyset af at beretningen offentliggøres, i vanlig stil bestræbe mig på at føre et pænt og sobert sprog.

Sportsligt:

Lad os tage den sportslige side af sagen først.

Der blev i vores kampe scoret godt og vel 10 procent færre mål pr. end i 2016, uden at dette gik ud over hverken underholdningsværdien eller tilskuertallet til vores hjemmekampe, men ellers må det konstateres, at det rent placeringsmæssigt blev en sæson sådan lidt over middel.

38-årsholdet:

Sluttede som nummer seks

45-årsholdet:

Blev nummer 3

50-årsholdet:

Sluttede en lidt mærkelig sæson af på fjerdepladsen, og det hedder sig godt nok at tabellen aldrig lyver, men den på papiret flotte placering vil jeg vende tilbage til senere i denne beretning.

Så heller intet Fynsmesterskab til Munkebo Oldboysklub i 2017, så vi prøver jo bare til i den kommende sæson igen.

Pokalholdet

I starten af september løb vi i pokalturneringen ind i et på papiret godt kørende hold fra Dalum.

Vi var dog med i kampen de første tyve minutters tid og kom da også foran, men så steppede Dalum lige et gear eller to op, og det endte så med at vi forlod pokalturneringen med et nederlag på 1-7.

Vi må så satse på, at vi i 2018 får en lodtrækning, der giver os mulighed for at spille mere end en pokalkamp.

Sæsonen 2018:

Til den kommende sæson har vi tilmeldt følgende hold:

1 38-års, 1 45-års, og 1 50-årshold, alle i OB70-turneringen.

Holdledere 2018:

Hvad holdledere for den kommende sæson angår, har flg. meldt sig:

Pokalhold: Søren Sundstrup.

38-års: Kaspar Georgsen.

45-års: Morten Bahne, Kenneth Clausen og Henrik Pedersen.

50-års: Ole C. og Ole Jensen.

Andre aktiviteter 2017:

I uge 36 arrangerede vi i samarbejde med Munkebo Boldklub og Forældreforeningen sportsuge ved Munkebo Idrætscenter med tivoli, masser af fodboldkampe og andre aktiviteter.

Set i lyset af, at det var første gang vi arrangerede det, og mildt udtrykt IKKE havde vejrguderne med os, gik det faktisk ganske rimeligt.

Der blev et mindre overskud, som arrangørforeningerne blev enige om at hensætte til brug som startkapital til dette års sportsuge, som vi igen afvikler i uge 36 hvilket vil sige 6. til 9. september.

Hertil skal vi selvfølgelig bruge jeres hjælp.

Læren af sportsugen blev dog blandt andet, at den af kommunen udlagte cirkus- og tivoliplads ved Multiparken nok ikke lige bliver brugt til disse formål de næste par års tid.

Underlaget kan simpelthen ikke holde til det før yderligere dræn og andre tiltag implementeres.

Tour de Kerteminde

Som sædvanlig var vi sidst i september også med i Tour de Kerteminde, og vi fik også ganske som vi plejer stor ros for vores arbejde.

2017’s Tour de Kerteminde blev dog meget speciel, idet den hidtidige ’Tourchef’ Mikael Andersen efter ti år valgte at sige stop, nu må andre tage over.

Herfra skal lyde stor ros til Mikael, for med engagement, vedholdenhed og godt humør at have banket et lille og meget lokalt funderet cykelløb op til et endog meget velbesøgt og anerkendt motionscykelløb med deltagere fra alle egne af landet.

Hvad fremtiden bringer for dette cykelløb vides ikke med bestemthed, men hvis vilkår og forudsætninger er de samme, vil MOB stadig være at finde blandt hjælperne.

Døde Duer:

Vores Døde Duer er stadig inde i et stabilt leje, så vi ligger på omtrentlig samme antal deltagere som vi havde ved indgangen af 2017.

Her er selvfølelig plads til flere.

Støtte og samarbejde m. MB:

Udover førnævnte samarbejde med Munkebo Boldklub har vi jo igen via ansøgninger støttet ungdommen i samme klub med primært tilskud til diverse ture.

Vi bidrog med i omegnen af kr. 35.000 til sommerture, Mini-OL og ja selvfølgelig og som sædvanlig et tilskud til arrangement for de mindste nemlig poderne.

Alt i alt bidrag vi stadig gerne yder, så længe fornuften og ikke mindst kassebeholdningen holder til det.

Det blev også året hvor den hidtidige formand, Thomas Winkler, valgte at trække sig, og der skal herfra lyde stor tak til Thomas for godt samarbejde gennem årene.

Da hovedparten af MB’s bestyrelse, så også valgte at trække sig, måtte der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af ny bestyrelse.

Dette lykkedes heldigvis, og Michael Skovsted Nielsen blev valgt som ny formand.

Vi ser frem til godt og inspirerende samarbejde.

Medlemsfest:

Vores fælles medlemsfest blev vi grundet kommunikationsbrist og pressede kalendere nødt til at aflyse.

Vi valgte derfor i stedet at koble os op på ’mandagstrænernes’ julefrokost.

Knap 30 feststemte deltagere havde en endog ganske fornøjelig eftermiddag i december og vi fik ros for et initiativet et godt arrangement.

Det ligger allerede nu at vores medlemsfest i år bliver afviklet d. 27/10.

Munkebo Cup:

Tredje weekend i november afholdt vi som sædvanlig Munkebo Cup denne gang med deltagelse af ca. 120 hold, og ja, jeg ved godt, at det er den samme sang om og om igen.

Men det kører altså for os, og vi får stor ros fra alle implicerede.

Det er dog et faktum, at fik vi ikke endog meget hjælp både som dommere og ved dommerbordet fra mennesker, der ikke er medlemmer, kunne vi ikke afvikle stævnet.

Dette blot sagt for at vække lidt eftertanke blandt jer medlemmer.

Albanicup:

Første søndag I december var vi som sædvanlig vært for Albani-Cup for Oldboys.

16 hold deltog I et som sædvanligt godt og underholdende stævne, og vi er kører selvfølgelig på i år igen.

Organisatorisk:

FC Nordøstfyn

Sidste år fik I jo en længere historie om FC Nordøstfyn, og for at gøre en lang historie kort, dukkede de af for mig uvisse årsager så ikke op til sæsonstart.

Dette viser bare at ingen får noget ud af manglende vilje til samarbejde, og da slet når MOB er involveret.

50-årsholdet og Åsumsagen.

Jeg vil nu vende tilbage til tidligere nævnte på papiret flotte placering til 50-årsholdet.

For desværre slap vi heller ikke i år for endnu en enerverende sag om konsekvent brug af ’ulovlige’ spillere.

Lad mig slå fast, at vi sagtens kan leve med, at man ind imellem i nødstilfælde kan blive nødvendigt at tage en spiller eller to med, der ikke overholder aldersreglementet, så længe pågældende spiller(e) ikke skiller sig ud, hvad niveauet angår.

Det drejer sig jo dybest set om at komme ud at spille noget bold under lige vilkår.

MEN, når det langt fra er første gang, det sker, og dette i høflige vendinger påtales af holdlederen, vil vi simpelthen ikke i MOB finde os i nedladende og intimiderende svar, og så kører vi sagen.

Det kan irritere mig, at jeg skal bruge tid på den slags, men det er jo en del af arbejdet ved at være formand.

Men det irriterer mig altså, at der er mennesker, der mener at være i en position, hvor de år efter år kan blæse på de regler, der danner grundlaget for vores fælles interesse, nemlig at få spillet noget fodbold.

Hvad der dog irriterer mig næsten grænseløst, er det faktum, at man efterhånden, skal være endog meget skarp på vedtægter og foreningsjura, for at kunne vinde en simpel og åbenlys protestsag, bare fordi modparten er eller har været noget ved musikken, eller hvad værre er, måske har venner blandt de, der stadig er noget ved musikken.

Det er IKKE i orden.

Jubilæum:

Nå, men nu til noget mere opløftende.

2018 er et stort år for vores klub.

Vi har 40-årsjubilæum i år.

Det skal da selvfølgelig fejres i stor og god stil.

I kan derfor allerede nu blandt sikkert meget andet sætte kryds i kalenderen ved den 9. juni, for der holder vi vores jubilæum.

Vi holder selvfølgelig reception midt på dagen, og så står den ellers på fest om aftenen.

Festsalen er reserveret.

Full Moon Fever er booket.

Og så er den derfra at bruge en af MOB’s spidskompetencer, nemlig viljen og evnen til at holde en ordentlig fest.

Så det gør vi !!

Hjemmeside:

Vores hjemmeside bliver heldigvis stadig flittigt brugt, og det samme er gældende for vores facebook-side, som også er flittigt besøgt.

 Tak til:

Til sidst vil jeg gerne sige tak til:

Munkebo Boldklub og de andre foreninger i Munkebo for et godt og inspirerende samarbejde

Til de offentlige myndigheder herunder Park- og vej ved Kerteminde kommune.

Til politikerne i Kerteminde Kommune for et i det forløbne år knapt så udfordrende og tidskrævende samarbejde.

Til vores centerleder i MIC Allan og det øvrige personale i MIC for stor fleksibilitet og god service ved vores forskellige arrangementer.

Til alle vores sponsorer ved Munkebo Cup.

Til dommere og øvrige officials ved Munkebo Cuppen for et kanonsamarbejde

Til sælgerne af ’Døde duer’ uden penge gør det ondt

Til dem der i stort og småt hjælper os i hverdagen og med landskampe, Munkebo Cup mv.

Til vores hjemmesideredaktør, Preben Petersen.
Til vores sponsorer støt dem, de støtter os.

Til arbejdsgruppen bag Albani-stævnet

Til den øvrige bestyrelse for godt og kompetent samarbejde.

Alle vores holdledere for et stort og ikke altid lige taknemmeligt arbejde.

Vi har en dejlig klub og den skal vi værne om.
Det kan vi kun, hvis vi fortsætter de overordnede linjer vi har lagt og fortsat bakker op om de aktiviteter vi søsætter.

Tak for ordet.

Til arbejdsgruppen bag Albani-stævnet

Til den øvrige bestyrelse for godt og kompetent samarbejde.

Alle vores holdledere for et stort og ikke altid lige taknemmeligt arbejde.

Vi har en dejlig klub og den skal vi værne om.
Det kan vi kun, hvis vi fortsætter de overordnede linjer vi har lagt og fortsat bakker op om de aktiviteter vi søsætter.

Tak for ordet.

Til arbejdsgruppen bag Albani-stævnet

Til den øvrige bestyrelse for godt og kompetent samarbejde.

Alle vores holdledere for et stort og ikke altid lige taknemmeligt arbejde.

Vi har en dejlig klub og den skal vi værne om.
Det kan vi kun, hvis vi fortsætter de overordnede linjer vi har lagt og fortsat bakker op om de aktiviteter vi søsætter.

Tak for ordet.

Til arbejdsgruppen bag Albani-stævnet

Til den øvrige bestyrelse for godt og kompetent samarbejde.

Alle vores holdledere for et stort og ikke altid lige taknemmeligt arbejde.

Vi har en dejlig klub og den skal vi værne om.
Det kan vi kun, hvis vi fortsætter de overordnede linjer vi har lagt og fortsat bakker op om de aktiviteter vi søsætter.

Tak for ordet.

Til arbejdsgruppen bag Albani-stævnet

Til den øvrige bestyrelse for godt og kompetent samarbejde.

Alle vores holdledere for et stort og ikke altid lige taknemmeligt arbejde.

Vi har en dejlig klub og den skal vi værne om.
Det kan vi kun, hvis vi fortsætter de overordnede linjer vi har lagt og fortsat bakker op om de aktiviteter vi søsætter.

Tak for ordet.

Til arbejdsgruppen bag Albani-stævnet

Til den øvrige bestyrelse for godt og kompetent samarbejde.

Alle vores holdledere for et stort og ikke altid lige taknemmeligt arbejde.

Vi har en dejlig klub og den skal vi værne om.
Det kan vi kun, hvis vi fortsætter de overordnede linjer vi har lagt og fortsat bakker op om de aktiviteter vi søsætter.

Tak for ordet.

Til arbejdsgruppen bag Albani-stævnet

Til den øvrige bestyrelse for godt og kompetent samarbejde.

Alle vores holdledere for et stort og ikke altid lige taknemmeligt arbejde.

Vi har en dejlig klub og den skal vi værne om.
Det kan vi kun, hvis vi fortsætter de overordnede linjer vi har lagt og fortsat bakker op om de aktiviteter vi søsætter.

Tak for ordet.

Til arbejdsgruppen bag Albani-stævnet

Til den øvrige bestyrelse for godt og kompetent samarbejde.

Alle vores holdledere for et stort og ikke altid lige taknemmeligt arbejde.

Vi har en dejlig klub og den skal vi værne om.
Det kan vi kun, hvis vi fortsætter de overordnede linjer vi har lagt og fortsat bakker op om de aktiviteter vi søsætter.

Tak for ordet.

Til arbejdsgruppen bag Albani-stævnet

Til den øvrige bestyrelse for godt og kompetent samarbejde.

Alle vores holdledere for et stort og ikke altid lige taknemmeligt arbejde.

Vi har en dejlig klub og den skal vi værne om.
Det kan vi kun, hvis vi fortsætter de overordnede linjer vi har lagt og fortsat bakker op om de aktiviteter vi søsætter.

Tak for ordet.

Til arbejdsgruppen bag Albani-stævnet

Til den øvrige bestyrelse for godt og kompetent samarbejde.

Alle vores holdledere for et stort og ikke altid lige taknemmeligt arbejde.

Vi har en dejlig klub og den skal vi værne om.
Det kan vi kun, hvis vi fortsætter de overordnede linjer vi har lagt og fortsat bakker op om de aktiviteter vi søsætter.

Tak for ordet.