Munkebo Oldboysklub

Om klubben
Turneringsplan 2020
MOB´S hjemmekampe 2020
Stillingen kreds 10
Stillingen kreds 14
Privatlivspolitik
Formandens beretning
Klubbens holdledere
Facebook.com
Vedtægter
Bestyrelsen
Sponsorer 2020
Billeder fra Danmark-Polen
Billeder fra landskamp.
Galleri

Sidst opdateret 26/9 2020

Formandens beretning

Munkebo Oldboysklub

Beretning 15/2 2020

Velkommen til vores årlige generalforsamling.

Det forgangne år som nyvalgt formand, har der da været lidt udfordringer og opgaver der skulle løses, men det vil jeg komme ind på senere i beretningen.

Sportsligt:

Lad os tage den sportslige side af sagen først.

Vi spillede i alt 42 kampe, i hvilke der blev scoret 192 mål, og vi satte alt i alt 51 point ind på kontoen.

38-årsholdet:

Blev trukket i maj måned på grund af spillermangel.

45-årsholdet:

Blev nummer 7.

50-årsholdet:

Rundede sæsonen af på en 7. plads for andet år i træk

Sæsonen 2020:

Til den kommende sæson har vi tilmeldt følgende hold:

1 45-års, og 1 50-årshold i OB70-turneringen.

Holdledere 2020:

Hvad holdledere for den kommende sæson angår, har flg. meldt sig:

45-års: Kenneth Clausen indtil videre men mangler stadig 1 da Kenneth har skiftende arbejdstider.

50-års: Genvalg til Ole Jensen og Flemming Jørgensen

Tour de Kerteminde

Igen i 2019 hjalp vi Kerteminde cykelklub med opstilling af pavilloner, vi stillede med et hold på 4-6 pers. som vi har gjort de sidste mange år. Det var igen i år Kim Jørgensen som var tovholder på dette arrangement. 

Døde Duer:

Vores Døde Duer er stadig inde i et stabilt leje, så vi ligger på ca. samme antal deltagere som vi havde ved indgangen af 2019.

Her er selvfølgelig plads til flere.

Støtte og samarbejde m. MB:

Vi har igen støttet ungdommen i Munkebo Boldklub, og vi har bidraget med i omegnen af 34.000 kr. som fordeler sig over sommerture, Mini-OL og det årlige julepodestævne.

Medlemsfest:

Vores fælles medlemsfest blev afviklet i MIC d. 26/10, med 35 deltagende medlemmer + evt. ledsager. Sæt kryds i kalenderen igen i år d. 24/10.

Rema 1000 Cup Munkebo:

Tredje weekend i november afholdt vi som sædvanlig Munkebo Cup denne gang med deltagelse af 97 hold.

I oktober blev der indgået en 3 årig sponsoraftale med Rema 1000 Munkebo, som i henhold til aftalen lægger navn til vores årlige indendørsstævne, dermed navnet Rema 1000 Cup Munkebo.

2019 stævnet var lidt specielt ang. tilmeldte hold, der var ingen hold tilmeldt i de ældre årgange, dem plejer vi at afvikle fredag aften, så det var lidt af en udfordring at fordele de 97 hold på lørdag og søndag, da forventet spilledag var meldt ud.

Igen, ved 2019 stævnet fik vi stor ros fra alle implicerede.

Dette ville ikke kunne lade sig gøre uden hjælp fra medlemmer og bekendte, det vil vi selvfølgelig gerne takke for.

Albanicup:

Første søndag I december var vi som sædvanlig vært for Albani-Cup for Oldboys.

12 hold deltog i et som sædvanligt godt og underholdende stævne, og vi er kører selvfølgelig på i år igen.

Organisatorisk:

Intet år uden en interessant protestsag og, igen i år var det i 50-årsrækken, hvor vort hold kom ud til en kamp og blev mødt af et hold, der benyttede mellem 8-9 for unge spillere, hvor 2-3 af spillerene ikke overholdt dispensationsreglerne for spillere ned til 45 år. Aldersforskellen på 19 år mellem yngste og ældste spiller er svær at hamle op med.

Den gik selvfølgelig ikke.

Det kan lige nævnes at vi deltog ved OB70’s generalforsamling for ca. 14 dage siden, hvor vi havde fremsendt 3 forslag til generalforsamlingen, alle 3 blev vedtaget.

Et hvor vi forslog at man skal kunne se på OB70’s hjemmeside hvilke spillere der er søgt og godkendt dispensation til, nr. 2 en præcisering af at der stadig kun må benyttes f.eks. 3 for unge spillere i 50 års rækken. Det sidste var også en tilføjelse af at man ikke kunne deltage i fynsmesterskabet hvis man havde tabt en protestsag.

Banesituationen.

Vi kan desværre ikke få lov til at spille på Svitshave banen længere, alle sten er blevet vendt i løbet af foråret 2019. Vi har været i tæt dialog med kommunen omkring hvad de kunne tilbyde os, som erstatning for Svitshave banen. Vi gik en tur rundt på henholdsvis Svitshave banen, MB’s baner, banen ved Mølkærskolen og Rygby klubbens baner, sammen med formanden for folkeoplysningsudvalget og chefen for Kultur, Fritid & Faciliteter. Der var forskellige udfordringer ved alle banerne, så som græskvalitet, plads og omklædning Der blev også skrevet en ansøgning om at få dispensation for at benytte Svitshave banen i 2020, men den blev afvist i Miljø-, Natur- og Teknikudvalget.

Det endte med at vi blev præsenteret for banen ved Drigstrup, efter flere møder og overvejelser bliver det vores kommende hjemmebane. Der vil vi kunne benytte alle faciliteterne på lige vilkår som Drigstrup Boldklub. Vi vil fremadrettet have et klubhus og festlokale som vi kan holde arrangementer i og banen er i fin stand. Vi ser frem til i bestyrelsen at kunne indrette og sætte MOB’s eget præg på bane i Drigstrup.

Hjemmeside:

Vores hjemmeside bliver heldigvis stadig flittigt brugt, og det samme er gældende for vores facebook-side, som også er flittigt besøgt.

Tak til:

Til sidst vil jeg gerne sige tak til:

Munkebo Boldklub og de andre foreninger i Munkebo for et godt og inspirerende samarbejde

Til vores centerleder i MIC Allan og det øvrige personale i MIC for stor fleksibilitet og god service ved vores forskellige arrangementer.

Til alle vores sponsorer ved Munkebo Cup.

Til dommere og øvrige officials ved Munkebo Cuppen for et kanon samarbejde

Til sælgerne af ’Døde duer’ uden penge gør det ondt

Til vores hjemmesideredaktør, Preben Petersen.
Til vores sponsorer støt dem, de støtter os.

Til den øvrige bestyrelse for godt og kompetent samarbejde.

Alle vores holdledere for et stort og ikke altid lige taknemmeligt arbejde.

Vi har en dejlig klub og den skal vi værne om.

Tak for ordet.