Munkebo Oldboysklub

Generalforsamling 2020
Om klubben
Privatlivspolitik
Formandens beretning
Klubbens holdledere
Facebook.com
Vedtægter
Bestyrelsen
Sponsorer
Billeder fra Danmark-Polen
Billeder fra landskamp.
Galleri

Sidst opdateret 21/1 2020

Formandens beretning

Munkebo Oldboysklub

Beretning 23/2 2019

 

Sportsligt:

Lad os tage den sportslige side af sagen først.

Vi spillede i alt 58 kampe, i hvilke der blev scoret 231 mål, og vi satte alt i alt 82 point ind på kontoen.

Underholdningsværdien var på vanligt højt niveau, men ellers må det konstateres, at det rent placeringsmæssigt blev en sæson sådan lidt over middel.

38-årsholdet:

Sluttede som nummer seks

45-årsholdet:

Blev nummer 3

50-årsholdet:

Rundede sæsonen af på en 7 plads

Så heller intet Fynsmesterskab til Munkebo Oldboysklub i 2018, så vi prøver jo bare til i den kommende sæson igen.

Grundet bureaukrati fra DBU Fyns side har vi fravalgt at deltage i Pokalturneringen.

Sæsonen 2019:

Til den kommende sæson har vi tilmeldt følgende hold:

1 38-års, 1 45-års, og 1 50-årshold, alle i OB70-turneringen.

Holdledere 2019:

Hvad holdledere for den kommende sæson angår, har flg. meldt sig:

38-års: Claus Bøje med assistance

45-års: Kaspar Georgsen og Henrik Pedersen.

50-års: Ole Jensen og Flemming Jørgensen

Andre aktiviteter 2018:

Vores fælles sportsuge med Munkebo Boldklub og forældreforeningen kuldsejlede. Årsagen hertil skal nok findes i misforståede forventningsafstemninger og kommunikationsbrister.

Den blev dog i noget amputeret form gennemført af tivoli og MB/MBFF i fællesskab.

 

 

Tour de Kerteminde

Efter at de sidste mange års tovholder og projektleder for Tour De Kerteminde, Mikael Andersen, havde valgt at stoppe, blev det i stedet Kerteminde Cykelklub, der overtog arrangørrollen og de spurgte om vi igen ville stå for pavilloner mm. hvilket vi selvfølgelig sagde ja til.

De havde i øvrigt valgt i den forbindelse at flytte Start- og Målområde til Drigstrup Efterskole.

Dette gjorde på ingen måder vores arbejde sværere – tværtimod, og arrangementet og samarbejdet kørte bare på skinner.

Døde Duer:

Vores Døde Duer er stadig inde i et stabilt leje, så vi ligger på omtrentlig samme antal deltagere som vi havde ved indgangen af 2018.

Her er selvfølgelig plads til flere.

Støtte og samarbejde m. MB:

Vi har igen støttet ungdommen i Munkebo Boldklub, og vi har bidraget med i omegnen af kr. 41.000 til sommerture, Mini-OL og ja selvfølgelig og som sædvanlig et tilskud til arrangement for de mindste nemlig poderne.

Alt i alt bidrag vi stadig gerne yder, så længe fornuften og ikke mindst kassebeholdningen holder til det.

Medlemsfest:

Vores fælles medlemsfest afviklet i MIC d. 27/10 vi kører på d. 26/10

Munkebo Cup:

Tredje weekend i november afholdt vi som sædvanlig Munkebo Cup denne gang med deltagelse af 84 hold.

Den kraftige nedgang i antallet af hold, med deraf følgende lavere indtægter, kan skyldes flere ting.

Men en ikke uvæsentlig faktor er DBU-Fyns nye tiltag på indendørsfronten, hvor de har indført en ny turneringsstruktur, der gør, at de hold, der ønsker at kunne kalde sig Fyns-mestre i en given årgang SKAL deltage i X antal stævner arrangeret af DBU-Fyn.

At DBU-Fyn ikke selv kan se, at de dermed kannibaliserer på egne medlemsklubber er mig en gåde.

Når det så er sagt ved jeg godt, at I har hørt den før.

Men det kører altså for os, og vi får stor ros fra alle implicerede.

Det er dog et faktum, at fik vi ikke endog meget hjælp både som dommere og ved dommerbordet fra mennesker, der ikke er medlemmer, kunne vi ikke afvikle stævnet.

Dette blot sagt for at vække lidt eftertanke blandt jer medlemmer.

Albanicup:

Første søndag I december var vi som sædvanlig vært for Albani-Cup for Oldboys.

14 hold deltog I et som sædvanligt godt og underholdende stævne, og vi er kører selvfølgelig på i år igen.

Organisatorisk:

Intet år uden en interessant protestsag og, fristes jeg til at sige, igen-igen i 50-årsrækken, hvor vort hold kom ud til en kamp og blev udsat for, at bestyrelsen i OB 70 uden videre eller nogen form for information til berørte foreninger havde indført dispensation til for ung en spiller.

Den gik selvfølgelig ikke.

Banesituationen.

Som det vil være de fleste bekendt, fattes Kerteminde Kommune penge, og der skal spares skal der, og blandt flere andre rundt omkring i kommunen skulle ’vores’ bane på ’Svisseren’ lukkes.

Det kan være, hvad det være vil, men det ville klæde politikere og forvaltning at køre med åbne kort og ikke mindst rettidig information i sager, der berører så mange borgere og foreninger i kommunen.

For at gøre en lang historie kort, sparker man først lukningen af ’Svisseren’ til hjørne, for derefter at bringe den i spil igen, og først informere mig om dette en sen torsdag aften, hvor den endelige beslutning skal træffes mandag middag.

Jeg skal hilse og sige, at dette gav mig en hektisk weekend hvad telefonsamtaler og mailudvekslinger angår, og det var faktisk først to timer før beslutningen skulle træffes politisk, at jeg fik ’håndslag’ på at vi også kunne spille sæsonen 2019 på ’Svisseren’.

Men så er det også, som tingene står nu, slut med en for MOB glorværdig tid på ’vores’ bane.

Vi har derfor, blandt andet via input fra egne medlemmer, valgt at tage kontakt til Rugbyklubben med henblik på bane- og facilitetsfællesskab, og det er de absolut positivt indstillet overfor.

Her har vi dog nogle udfordringer, hvad bl.a. omklædningsfaciliteter angår.

Efter den første kontakt til Rugbyklubben, kommer der lige pludselig en ’spiller’ mere på banen, nemlig Speedwayklubben, der i forbindelse med ny struktur i deres klub har nogle planer, der blandt andet indebærer omklædningsfaciliteter, som både vi og Rugbyklubben også kan benytte.

Vi bliver dog nødt til at afvente den politiske behandling af Speedwayklubbens visioner i marts måned.

Skulle tommelen blive vendt nedad for Speedwayklubben, er det dog min opfattelse, at vi nok på den ene eller anden måde skal få tilvejebragt omklædningsfaciliteter ved rugbybanen.

Jubilæum:

Vores stort anlagte 40-årsjubilæum blev mildt sagt noget amputeret.

Festsal, DJ og orkester var booket og klar.

Det var medlemmerne så ikke lige. Hvis vi ser bort fra nuværende bestyrelsesmedlemmer, sponsorer og tidligere bestyrelsesmedlemmer, var det reelt set kun 17 ud af lige godt 100 medlemmer, der valgte at tilmelde sig festen.

Med sammenlagt under 50 tilmeldte inc. Fruer mm. valgte vi derfor at aflyse festen, da så lidt mennesker i så stor en sal ville virke nærmest pinligt.

Til gengæld blev vores reception faktisk ganske velbesøgt, og det var da godt vi havde ’sløjfet’ sluttidspunktet kl. 14, for der var vi da ikke færdige endnu.

Hjemmeside:

Vores hjemmeside bliver heldigvis stadig flittigt brugt, og det samme er gældende for vores facebook-side, som også er flittigt besøgt.

Tak til:

Til sidst vil jeg gerne sige tak til:

Munkebo Boldklub og de andre foreninger i Munkebo for et godt og inspirerende samarbejde

Til de offentlige myndigheder herunder Park- og vej ved Kerteminde kommune.

Til politikerne i Kerteminde Kommune for endnu et år med udfordrende og tidskrævende samarbejde i positiv ånd.

Til vores centerleder i MIC Allan og det øvrige personale i MIC for stor fleksibilitet og god service ved vores forskellige arrangementer.

Til alle vores sponsorer ved Munkebo Cup.

Til dommere og øvrige officials ved Munkebo Cuppen for et kanonsamarbejde

Til sælgerne af ’Døde duer’ uden penge gør det ondt

Til dem der i stort og småt hjælper os i hverdagen og med landskampe, Munkebo Cup mv.

Til vores hjemmesideredaktør, Preben Petersen.
Til vores sponsorer støt dem, de støtter os.

Til arbejdsgruppen bag Albani-stævnet

Til den øvrige bestyrelse for godt og kompetent samarbejde.

Alle vores holdledere for et stort og ikke altid lige taknemmeligt arbejde.

Vi har en dejlig klub og den skal vi værne om.

Vi går en ny tid i møde med nye og spændende udfordringer, og vi skal vænne os til, hvad faciliteterne angår, i højere grad at være fælles med andre om tingene.

Vi skal kort sagt have flere kulturer til at mødes og virke positivt i fællesskab.
Det kan vi kun, hvis alle medvirker positivt både på og udenfor banen og fortsat bakker op om de aktiviteter vi søsætter.

Tak for ordet.